Ljungberg, Erik Johan

Född: 1843
Avliden: 1915-04-05
Gravsatt: 1915
Norslunds kyrkogård
Kvarter: B
Gravplats: 0000
Gravplatsnummer: 03B 0000
Gravrättstid: 1915-04-05 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ljungberg, Hildur
Född
1860
Avliden
1922-01-01
Gravsatt
1922
Ljungberg, Einar
Född
1884
Avliden
1889
Gravsatt
-
Ljungberg, Elsie Violet
Född
1893-09-25
Avliden
1982-12-09
Gravsatt
1983-02-01

Falu pastorat

Norslunds kyrkogård

Kyrkogården i Norslund hette tidigare Kungsarvets kyrkogård, ett namn som anknyter till områdets anrika och stolta historia. Den ligger nämligen på marker, som tillhörde Norets kungsgård i Norsån, nuvarande Slussen, och fungerade som landshövdingenäte tills det att nuvarande residenset vid Åsgatan togs i bruk.

Kyrkogården anlades 1884, för övrigt på platsen för den veterligen först utannonserade idrottstävling som arrangerats i landet. Den genomfördes söndagen den 31 augusti 1794 "af omtanka för den arbetande hopens uppmuntran" och följdes av prisutdelning efter aftonsången i Kristine kyrka.

En rikt omväxlande karaktär präglar den trädrika kyrkogården. Varierande gravvårdar avspeglar äldre tiders klasskillnader, som ofta var klart markerade - även efter döden.

Mest iögonfallande av kyrkogårdens alla gravar är "Ljungbergs kulle", en väldig stendös i nästan fornnordisk stil, under vilken en ständig låga brinner. Den markerar viloplatsen för Erik Johan Ljungberg, disponent för Stora Kopparbergs Bergslags AB under nästan fyra decennier från 1875, betraktad som en av samtidens främsta industriledare.