Lindström, Karl Alfred Rickard

Född: 1894-09-01
Avliden: 1950-07-16
Gravsatt: 1950-07-23
Hosjö kyrkogård
Kvarter: -
Gravplats: 0151
Gravplatsnummer: 07- 0151
Gravrättstid: 1937-03-02 - 2028-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Nilsson, Karl Roland
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Lindström, Robert
Född
1907-09-12
Avliden
1962-01-01
Gravsatt
-
Lindström, Karl Edvard
Född
1871-03-13
Avliden
1949-10-08
Gravsatt
1949-10-16
Lindström, Karl Ragnar Edvard
Född
1899-11-12
Avliden
1969-06-02
Gravsatt
1969-06-28
Lindström, Lisbeth Alice Irene
Född
1915-11-12
Avliden
2003-12-15
Gravsatt
2004-06-12

Falu pastorat

Hosjö kyrkogård

Hosjö timrade och utvändigt spånklädda, faluröda kyrka byggdes 1663 i en för sin tid typisk stil.

Utöver den, vid kyrkan belägna, gamla kyrkogården anlades 1965 en ny kyrkogård, ritad av trädgårdsarkitekt Roderich Stintzing, bortom den bördiga dalgången öster om kyrkan.

Där har även en minneslund anlagts, högt belägen på en tallbevuxen ås, och med en betagande utsikt mot kyrkan.

Arbetarrörelsen hade under sågverksepoken ett starkt fäste i Korsnäs- och Hosjö-bygden. Flera av dess riksbekanta företrädare vilar nu på kyrkogården, bland dem Rickard Lindström.