Johansson, Abraham

Född: 1834-08-09
Avliden: 1933-11-12
Gravsatt: 1933-11-22
Morlanda gamla kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0264-265
Hemort: Morlanda
Gravplatsnummer: MG03 0264-265
Gravrättstid: 1924-07-30 - 2019-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Johansson, Amalia
Född
1836-09-22
Avliden
1924-07-24
Gravsatt
1924-07-30
Johansson, Julia
Född
1862-09-17
Avliden
1955-07-05
Gravsatt
1955-07-10

Orusts pastorat