Hernek, Carl-Anders

Född: 1926-06-19
Avliden: 2009-12-28
Gravsatt: 2010-10-27
Morlanda nya kyrkogård
Kvarter: kvarter 3
Gravplats: 0012
Hemort: Morlanda församling
Gravplatsnummer: MN03 0012
Gravrättstid: 2013-09-20 - 2039-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hernek, Elsa Margit Louise
Född
1927-03-13
Avliden
2014-07-18
Gravsatt
2014-09-26

Orusts pastorat