Björling, Karl Johan Olof

Född: 1909-05-02
Avliden: 1965-04-12
Gravsatt: 1965-04-26
Stora Tuna Kyrkogård
Kvarter: 1
Gravplats: 2769
Gravplatsnummer: 11 2769
Gravrättstid: 1957-01-01 - 2030-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Björling, Karl Gustaf (gösta)
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-10-15
Björling, Harry David Gösta
Född
1938-05-01
Avliden
2004-02-17
Gravsatt
2005-02-24

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Svenska kyrkan Borlänge

Länk till hemsida

Stora Tuna Kyrkogård

Den nuvarande kyrkan började byggas i mitten av 1400-talet och invigdes som Dalarnas domkyrka år 1469. Den äldsta delen av kyrkogården som ligger i anslutning till kyrkan har medeltida anor.

Möjligheten att köpa sig en egen gravplats kom troligen redan i början av 1700-talet. Gravbrev- och gravköpsdokument finns bevarade från 1704. Under 1900-talet har kyrkogården utvidgats i flera omgångar. Den första utvidgningen skedde år 1912 åt väster och bildade området "Spanskan".

Söder om kyrkan utvidgades kyrkogården i tre etapper mellan år 1919-1936.

År 1945 utvidgades kyrkogården åt norr. Den sista utvidgningen av Stora Tuna kyrkogård skedde 1970 - 1973. Området är beläget sydost om kyrkan och kallas "Östra" och innehåller både kist- och urngravar samt en minneslund. 1995 anlades ett minnesmonument för Estoniaoffren i anslutning till minneslunden.