Thurin-Quensel, Anna-Lisa (isa)

Född: 1905-09-21
Avliden: 1981-11-03
Gravsatt: 1981-12-19
Stora Tuna Kyrkogård
Kvarter: 2
Gravplats: 0506
Hemort: Solna
Gravplatsnummer: 12 0506
Gravrättstid: 1981-01-01 - 2031-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Thurin, Bengt Erik Ulf
Född
1919-10-03
Avliden
1988-06-26
Gravsatt
1988-08-18

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Svenska kyrkan Borlänge

Länk till hemsida

Stora Tuna Kyrkogård

Den nuvarande kyrkan började byggas i mitten av 1400-talet och invigdes som Dalarnas domkyrka år 1469. Den äldsta delen av kyrkogården som ligger i anslutning till kyrkan har medeltida anor.

Möjligheten att köpa sig en egen gravplats kom troligen redan i början av 1700-talet. Gravbrev- och gravköpsdokument finns bevarade från 1704. Under 1900-talet har kyrkogården utvidgats i flera omgångar. Den första utvidgningen skedde år 1912 åt väster och bildade området "Spanskan".

Söder om kyrkan utvidgades kyrkogården i tre etapper mellan år 1919-1936.

År 1945 utvidgades kyrkogården åt norr. Den sista utvidgningen av Stora Tuna kyrkogård skedde 1970 - 1973. Området är beläget sydost om kyrkan och kallas "Östra" och innehåller både kist- och urngravar samt en minneslund. 1995 anlades ett minnesmonument för Estoniaoffren i anslutning till minneslunden.