Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand

Född: 1879-05-15
Avliden: 1977-12-16
Gravsatt: 1978-03-17
Norra kyrkogården
Kvarter: 023
Gravplats: 0030/4-6
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01023 0030/4-6
Gravrättstid: 1959-06-01 - 2034-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Aulén, Kristine
Född
1882-09-10
Avliden
1959-05-25
Gravsatt
1959-05-31

Lunds pastorat