Holmberg, Axel Olof (Olle)

Född: 1893-10-20
Avliden: 1974-06-07
Gravsatt: 1974-09-07
Norra kyrkogården
Kvarter: 030
Gravplats: 0027-U
Hemort: Djursholm
Gravplatsnummer: 01030 0027-U
Gravrättstid: 1942-11-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Holmberg, Åsa Helena Maria (flickan
Född
1940-06-24
Avliden
1942-10-25
Gravsatt
1942-10-30
Sandman-Holmberg, Elna Maj
Född
1910-04-26
Avliden
1988-03-20
Gravsatt
1988-05-11

Lunds pastorat