Blix, Magnus Gustaf

Född: 1849-12-25
Avliden: 1904-02-14
Gravsatt: 1904-02-21
Norra kyrkogården
Kvarter: L03
Gravplats: 0023/1-8
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01L03 0023/1-8
Gravrättstid: 1904-02-20 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Blix, Martina
Född
-
Avliden
1917
Gravsatt
1917-08-16

Lunds pastorat