Norlind, Johan Henrik Tobias

Född: 1879-05-06
Avliden: 1947-08-13
Gravsatt: 1947-08-23
Östra kyrkogården
Kvarter: -
Gravplats: 0004/9-12
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 02- 0004/9-12
Gravrättstid: 1846-07-24 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Berglund, Josua
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Berglund, Johanna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Werrenroth, Beata
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Werrenroth, Johan Fredrik
Född
1821-10-24
Avliden
1900-02-06
Gravsatt
1900-02-10
Norlind, Anna Elina
Född
1873-05-16
Avliden
1951-08-14
Gravsatt
1951-08-22
Lindh, Hildur Ingeborg
Född
1885-06-16
Avliden
1954-10-01
Gravsatt
1954-10-09
Björkman, Erik Karl Vilhelm
Född
1910-12-10
Avliden
1993-07-04
Gravsatt
1993-08-16
Norlind-Björkman, Birgit Ingeborg
Född
1908-10-15
Avliden
1999-01-26
Gravsatt
1999-07-01

Lunds pastorat