Hägerstrand, Stig Torsten Erik

Född: 1916-10-11
Avliden: 2004-05-03
Gravsatt: 2004-06-18
Norra kyrkogården
Kvarter: LNA
Gravplats: 0043-U
Hemort: Lund
Gravplatsnummer: 01LNA 0043-U
Gravrättstid: 2004-04-12 - 2037-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Hägerstrand, Britt-Ingar
Född
1916-10-29
Avliden
2011-12-16
Gravsatt
2012-06-29

Lunds pastorat