Adelsköld, Claes Adolf

Född: 1824-09-07
Avliden: 1907-10-01
Gravsatt: 1907-10-06
Stadskyrkogården
Kvarter: 1 Friden
Gravplats: 0001
Gravplatsnummer: 011 FRID 0001
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Adelsköld, Sara Gustava
Född
1844-02-16
Avliden
1940-01-07
Gravsatt
1940-01-13
Adelsköld, Aslög Sofia Maria Annhild
Född
1882-09-19
Avliden
1974-05-04
Gravsatt
1974-06-08

Alingsås pastorat