Björkman, Lars Arne

Född: 1917-04-26
Avliden: 1994-03-16
Gravsatt: 1994-03-25
Landskyrkogården
Kvarter: F
Gravplats: 0355
Gravplatsnummer: 02F 0355
Gravrättstid: 1994-03-25 - 2041-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Björkman, Lorié Sigrid Lovisa
Född
1923-08-25
Avliden
2015-11-12
Gravsatt
2016-01-15

Alingsås pastorat