Fant, Anders Fredrik Michael

Född: 1907-10-05
Avliden: 1999-09-29
Gravsatt: 1999-11-16
Galärvarvskyrkogården
Kvarter: A
Gravplats: 00105b
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 45A 00105b
Gravrättstid: 1995-06-02 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Fant, Margit
Född
1910-11-13
Avliden
1995-02-23
Gravsatt
1995-06-01
von Rosen, Eva
Född
1942-09-16
Avliden
2012-09-14
Gravsatt
2012-11-07
Fant, Göran Mikael
Född
1936-01-15
Avliden
2016-11-06
Gravsatt
2017-07-12
Öberg, Birgitta Elisabet
Född
1944-01-30
Avliden
2017-06-04
Gravsatt
2017-07-12