Westman, Ingeborg Marianne

Född: 1928-06-17
Avliden: 2017-01-15
Gravsatt: 2017-08-15
Hosjö kyrkogård
Kvarter: -
Gravplats: 0018
Hemort: Falun
Gravplatsnummer: 07- 0018
Gravrättstid: 1925-01-01 - 2042-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Westman, Mariana
Född
-
Avliden
1898-01-01
Gravsatt
-
Westman, Maria Ingeborg
Född
-
Avliden
1916-01-01
Gravsatt
-
Westman, Anna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Westman, Johan
Född
1841-06-21
Avliden
1925-09-09
Gravsatt
1925-09-15
Westman, John Filip
Född
1897-09-16
Avliden
1934-01-07
Gravsatt
1934-01-14
Westman, Johan Fredrik
Född
1871-04-29
Avliden
1936-06-15
Gravsatt
1936-06-21
Westman, Maria Elisabeth
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1956-06-07
Westman, Elsa Cecilia Adolfina
Född
1894-11-28
Avliden
1983-08-03
Gravsatt
1983-08-31
Westman, Tore Fredrik
Född
1899-09-29
Avliden
1986-04-26
Gravsatt
1986-07-18

Falu pastorat

Hosjö kyrkogård

Hosjö timrade och utvändigt spånklädda, faluröda kyrka byggdes 1663 i en för sin tid typisk stil.

Utöver den, vid kyrkan belägna, gamla kyrkogården anlades 1965 en ny kyrkogård, ritad av trädgårdsarkitekt Roderich Stintzing, bortom den bördiga dalgången öster om kyrkan.

Där har även en minneslund anlagts, högt belägen på en tallbevuxen ås, och med en betagande utsikt mot kyrkan.

Arbetarrörelsen hade under sågverksepoken ett starkt fäste i Korsnäs- och Hosjö-bygden. Flera av dess riksbekanta företrädare vilar nu på kyrkogården, bland dem Rickard Lindström.