Wallin, Bengt Arne

Född: 1926-07-13
Avliden: 2015-11-23
Gravsatt: 2017-05-10
Silverdals griftegård
Kvarter: U
Gravplats: 093
Hemort: Sollentuna församling
Gravplatsnummer: 02U 093
Gravrättstid: 2017-05-10 - 2042-12-31

Sollentuna församling