Silfversparre, Arent Fredrik Herman

Född: 1856-08-08
Avliden: 1902-02-26
Gravsatt: 1902
Gamla Kyrkogården
Kvarter: 01 avd.12
Gravplats: 4588-4590
Hemort: Karlskoga
Gravplatsnummer: GA01 12 4588-4590
Gravrättstid: 1902-09-30 - 2022-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Silfversparre, Märta Elisabet
Född
1887-12-10
Avliden
1967-09-15
Gravsatt
1967-10-23
Silfversparre, Gustaf
Född
1895
Avliden
1969
Gravsatt
1969-05-28
Silfversparre, Claes Arent
Född
1893-08-19
Avliden
1972-04-08
Gravsatt
1972-05-26
Silfversparre, Per Arent Octavius
Född
1900-09-25
Avliden
1976-09-11
Gravsatt
1976-11-05
Silversparre, Ingrid
Född
1899-12-31
Avliden
1967-01-14
Gravsatt
1967-05-19
Silfversparre, Greta Hildegard
Född
1891-06-20
Avliden
1979-09-29
Gravsatt
1979-11-02
Silversparre, Edla Fredrika
Född
1893-09-25
Avliden
1985-05-10
Gravsatt
1985-10-01
Silfversparre, Arent Wilhelm
Född
1892-01-13
Avliden
1957-11-12
Gravsatt
1958-05-25
Silfversparre, Carl Arent
Född
1889-05-26
Avliden
1960-11-02
Gravsatt
1960-11-24
Pohle, Anna
Född
1898
Avliden
1978
Gravsatt
1978-06-21
Silfversparre, Oktavia Elisabet
Född
1854-12-16
Avliden
1939-10-23
Gravsatt
1939-12-28

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö