Brick Lindström, Inger Jane

Född: 1942-06-12
Avliden: 2016-09-03
Gravsatt: 2017-10-26
Skogskyrkogården
Kvarter: 49E
Gravplats: 11018
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 3249E 11018
Gravrättstid: 2016-10-26 - 2042-10-26

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning