Wallmark, Ernst Adam

Född: 1834-04-03
Avliden: 1910-11-12
Gravsatt: 1910-11-15
Lovö Kyrkogård
Kvarter: M
Gravplats: 046
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 4M 046
Gravrättstid: 1910-11-15 - för all framtid

Ekerö pastorat