Andén, Eva Johanna

Född: 1886-04-23
Avliden: 1970-03-26
Gravsatt: 1970-06-10
Gamla kyrkogården
Kvarter: 06
Gravplats: 0343
Hemort: Danderyd
Gravplatsnummer: 0106 0343
Gravrättstid: 1883-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andén, Elna
Född
-
Avliden
1883
Gravsatt
-
Forssman, Johanna Josefina
Född
-
Avliden
1905
Gravsatt
1905-09-20
Andén, Fabian Heribert
Född
-
Avliden
1925
Gravsatt
1925-03-31
Andén, Elin Johanna
Född
-
Avliden
1930
Gravsatt
1930-03-22
Andén, Signe Josefina
Född
1881-04-18
Avliden
1971-09-25
Gravsatt
1971-10-09

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.