Född: 1959
Avliden: 1959-01-17
Gravsatt: 1959-01-31
Sävar kyrkogård
Kvarter: 05
Gravplats: 017
Gravplatsnummer: 1005 017
Gravrättstid: 1915-05-11 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Brändström, Anna Alfrida
Född
1888-02-18
Avliden
1915-04-20
Gravsatt
1915-05-02
Sandström, Simon Petrus
Född
1853-03-05
Avliden
1933-01-25
Gravsatt
1933-02-05
Sandström, Kristina Charlotta
Född
1849-02-12
Avliden
1936-03-25
Gravsatt
1936-04-03
Brändström, Hilda Kristina
Född
1890-08-31
Avliden
1962-01-26
Gravsatt
1962-02-04
Brändström, Olof Magnus
Född
1876-10-15
Avliden
1963-12-03
Gravsatt
1963-12-15
Gustafsson, Sven Ragnar
Född
1926-01-25
Avliden
2014-04-18
Gravsatt
2014-05-09
Gustafsson, Emma Birgitta
Född
1927-01-15
Avliden
2017-09-14
Gravsatt
2017-09-29

Sävar-Holmöns församling