Ångström, Anders Hugo

Född: 1880-06-09
Avliden: 1956-07-17
Gravsatt: 1956-07-21
GAMLA KYRKOGÅRDEN
Kvarter: G
Gravplats: 0020
Gravplatsnummer: GAG 0020
Gravrättstid: 1956-07-19 - 2032-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ångström, Anna Elisabet
Född
1894-05-22
Avliden
1969-07-05
Gravsatt
1969-07-12