Lindberg, Carl Ludvig

Född: 1889-09-17
Avliden: 1968-04-17
Gravsatt: 1968-05-16
Högalids kolumbarium
Kvarter: 14
Gravplats: 106
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: U14 106
Gravrättstid: 1953-02-23 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Johansson, Ellen Maria
Född
1878-10-17
Avliden
1953-06-04
Gravsatt
1953-09-15
Hedström, Majken Frida Karolina
Född
1918-05-09
Avliden
1940-10-27
Gravsatt
1953-09-15
Lindberg, Hilda Ellevita
Född
1889-04-23
Avliden
1977-02-05
Gravsatt
1977-03-17
Hedström, Torborg Alice
Född
1914-05-20
Avliden
1992-02-28
Gravsatt
1992-04-07