Åström, Karl-Erik Rolf

Född: 1924-04-18
Avliden: 1993-12-09
Gravsatt: 1993-12-29
Örnäskyrkogården
Kvarter: 42 b
Gravplats: 0146
Hemort: Örnäsets Förs
Gravplatsnummer: 0242 b 0146
Gravrättstid: 1993-12-29 - 2035-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Åström, Maj Iris
Född
1928-01-27
Avliden
2009-12-21
Gravsatt
2010-01-22

Luleå domkyrkoförsamling