Andrae, Tor Gustaf Bertil

Född: 1914-01-24
Avliden: 2000-09-12
Gravsatt: 2000-10-13
Gamla kyrkogården
Kvarter: 50
Gravplats: 2035
Hemort: Hedvig
Gravplatsnummer: 0150 2035
Gravrättstid: 1911-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Andersson, Jonas Petter
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1924-06-02
Andersson, Ottiliana
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1911-10-19
Andrae, Sten Eskil Johannes
Född
-
Avliden
1939-06-10
Gravsatt
1939-06-15
Andrae, Sigrid
Född
-
Avliden
1963-06-06
Gravsatt
1963-06-13
Andrae, Ulla Margareta Maria
Född
1923-03-02
Avliden
2018-08-24
Gravsatt
2018-11-01

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.