Ohlmarks, Åke

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1984-08-13
Limhamns kyrkogård
Kvarter: kv 25 C
Gravplats: 0012
Gravplatsnummer: 3025 030 0012
Gravrättstid: 1965-03-29 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ohlmarks, Karl Joel
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1965-03-30
Ohlmarks, Anna Lisa
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1965-04-14
Ohlmarks-Suter, Monika Hedwig
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1983-03-30

Malmö pastorat

Malmö Kyrkogårdsförvaltning

Länk till hemsida

Limhamns kyrkogård

Limhamns kyrkogård


Kyrkogården anlades 1897. Den är en av Malmös större kyrkogårdar och har utvidgats i olika etapper. De modernare avdelningarna kan benämnas som en typ av parkkyrkogård.

Här finns ett kapell-krematorium uppfört 1964 samt en minneslund anlagd 1967.

En kistlund anlades 1997 och hösten 2007 tillkom det nya gravskicket askgravplatser på kyrkogården.

Adress


Norra Hyllievägen, Sunnanväg