Sköld, Joseph Adolf Johannes (Otte)

Född: 1894-07-14
Avliden: 1958-11-07
Gravsatt: 1958-11-09
Ekerö Kyrkogård
Kvarter: U
Gravplats: 592-593
Hemort: Hägersten
Gravplatsnummer: 1U 592-593
Gravrättstid: 1958-11-09 - 2016-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Sköld, Arna Louise Margarete
Född
1892-05-07
Avliden
1985-06-04
Gravsatt
1986-06-10

Ekerö pastorat