Född: 1946-05-26
Avliden: 1948-08-13
Gravsatt: 1948
Kullerstads skogskyrkogård
Kvarter: 01
Gravplats: V016002
Gravplatsnummer: 2601 00 V016002
Gravrättstid: - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Karlsson, Karl Yngve
Född
1916-02-12
Avliden
1983-07-22
Gravsatt
1983-08-05
Karlsson, Maj-Britt Elsa Ingeborg
Född
1922-11-06
Avliden
1985-11-17
Gravsatt
1986-02-05

Kullerstads skogskyrkogård

Adress: Bergslagsvägen, Skärblacka

Koordinater (Sweref 99 TM)
X: 6 493 680
Y: 553 925

Skogskyrkogården anlades år 1934 på tidigare skogsmark, vilket medfört att flertalet höga träd står kvar, men trots detta har kyrkogården en parkkaraktär. I området finns också ett röse och ett gravfält från äldre järnålder.

Totalt finns det fem kvarter på kyrkogården. I kvarter 2 finns den äldsta gravvården rest till minne av Selma Karlsson år 1926. De övriga gravvårdarna är från sent 1940-tal fram till nutid. Huvudsakligen är dessa av modernt snitt vilket innebär att de har större bredd än höjd. Mitt i den nordvästra delen av kvarter 2 finns den Höögska familjegraven där det omtalas att sonen stupat som Finlandsfrivillig år 1942.

I kvarter 4 är en del avsatt för jordfästningar och består av enhetliga, låga och breda vårdar från sent 1900-tal och framåt. Den andra delen är avsedd för urnbegravningar där gravstenarna är små och smala. Mitt i den södra delen av kvarteret finns ett bevarat naturparti med järnåldersgravar.

Minneslunden anlades runt 1980 och är belägen kring en naturlig damm med ett litet vattenfall. Stora ekar, rönn och tallskog växer naturligt i minneslunden.

På Kullerstad nya kyrkogård finns förutom de traditionella gravskicken och minneslund också en askgravlund.