Kokk, Enn

Född: 1937-06-19
Avliden: 2019-08-19
Gravsatt: 2019-09-20
Gamla kyrkogården
Kvarter: 55
Gravplats: 0198
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0155 0198
Gravrättstid: 2019-09-02 - 2044-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.