Född: -
Avliden: 1949
Gravsatt: 1949
Sävar kyrkogård
Kvarter: 05
Gravplats: 024
Gravplatsnummer: 1005 024
Gravrättstid: 1945-12-31 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bjuggstam, Stig Johan Engelbrekt
Född
1938-04-07
Avliden
1944-11-22
Gravsatt
-
Bjuggstam, Hulda
Född
1903-03-07
Avliden
1947-11-13
Gravsatt
1947-11-21
Bjuggstam, Johan Valdemar
Född
1893-09-03
Avliden
1960-08-11
Gravsatt
1960-08-17
Westerlund, Ester Louise
Född
1932-05-26
Avliden
1980-08-22
Gravsatt
1980

Sävar-Holmöns församling