Schröder, Eric August

Född: 1796-07-25
Avliden: 1849-01-15
Gravsatt: 1849
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 01
Gravplats: 0012
Gravplatsnummer: 0101 0012
Gravrättstid: 1944-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Schröder, Marg. Charlotta f. Eichorn
Född
-
Avliden
1837-10-29
Gravsatt
1837
Schröder, H C f. Stålhammar
Född
1810
Avliden
1861
Gravsatt
1861
Schröder, August
Född
1836
Avliden
1864
Gravsatt
1864
Schröder, Ernst
Född
1832
Avliden
1897
Gravsatt
1897
Starbäck, Kerstin Anna Gustava
Född
1868
Avliden
1943
Gravsatt
1944-04-23
Starbäck, Hedvig Ulla Matilda
Född
1905-10-16
Avliden
1995-01-05
Gravsatt
1995-07-21

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.