Järta, Hans

Född: 1774-02-11
Avliden: 1847-04-06
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 12
Gravplats: 0588
Gravplatsnummer: 0112 0588
Gravrättstid: 1820-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Järta, Hans
Född
1804-11-04
Avliden
1825-03-19
Gravsatt
-
Järta, Fredrika Christina
Född
1783-11-07
Avliden
1839-04-13
Gravsatt
-
Järta, Carl Thomas
Född
1802-09-03
Avliden
1847
Gravsatt
1847

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.