Ångström, Anders Jonas

Född: 1814-08-14
Avliden: 1874-06-21
Gravsatt: 1874
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 13
Gravplats: 0666
Gravplatsnummer: 0113 0666
Gravrättstid: 1882-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ångström, Augusta Karolina
Född
-
Avliden
1906
Gravsatt
1906-01-08

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.