Dahlgren, Alfred Gottlieb

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1908-06-16
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 25
Gravplats: 1150B
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0125 1150B
Gravrättstid: 1908-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Dahlgren, Hedvig Ulrika Kristina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-06-16
Dahlgren, Vilhelm Gottlieb
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-06-16
Dahlgren, Lars Olof Stendahl
Född
1900-07-22
Avliden
1988-07-29
Gravsatt
1988-09-22
Dahlgren, Aina
Född
1902-08-09
Avliden
1991-06-28
Gravsatt
1991-11-26
Dahlgren, Lars Anders Wilhelm
Född
1931-04-06
Avliden
2002-01-28
Gravsatt
2002-05-17

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.