Appellöf, Adolf Johan Jakob

Född: -
Avliden: 1921-01-05
Gravsatt: 1921-01-11
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 31
Gravplats: 1339
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0131 1339
Gravrättstid: 1923-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Appellöf, Carolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-01-13
Appellöf, Olga Sofie Lovise
Född
1898-01-14
Avliden
1989-12-13
Gravsatt
1990-02-13

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.