Bergstrand, Carl Östen Emanuel

Född: 1873
Avliden: -
Gravsatt: 1948-10-15
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 49
Gravplats: 1964
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0149 1964
Gravrättstid: 1917-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Eriksson, Anna Carolina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1917-09-08
Bergstrand, Anna Elfrida
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-01-06
Bergstrand, Anna Ingrid f. Svensson
Född
1877-09-19
Avliden
1968-10-17
Gravsatt
1968-10-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.