Böttiger, Carl Wilhelm

Född: 1807
Avliden: 1878
Gravsatt: 1878
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 52
Gravplats: 0043
Gravplatsnummer: 0152 0043
Gravrättstid: 1866-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Tegner, Disa Gustava
Född
-
Avliden
1866
Gravsatt
1866
Ekman, Charlotte
Född
-
Avliden
1894
Gravsatt
1894

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.