Atterbom, Per Daniel Amadeus

Född: 1790-01-19
Avliden: 1855-07-21
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 52
Gravplats: 0060
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 0152 0060
Gravrättstid: 1854-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Atterbom, John Berhard Amadeus
Född
1870-09-02
Avliden
1930-07-07
Gravsatt
1930-07-11
Atterbom, Aksel Viktor Amadeus
Född
1872-03-22
Avliden
1940-12-12
Gravsatt
1941-06-08
Atterbom, Hedvig Theresia Viktoria
Född
1916-07-04
Avliden
1945-01-02
Gravsatt
1945-06-30
Atterbom, Elsa f. Marcus
Född
1880-10-15
Avliden
1957-10-15
Gravsatt
1958-06-07
Atterbom, Ebba Gustava Augusta
Född
1868-01-19
Avliden
1961-08-23
Gravsatt
1961-10-21
Atterbom, Karin Ellen Maria f. Westerberg
Född
1874-09-18
Avliden
1955-12-28
Gravsatt
1956-01-07
Atterbom, Ebba Fredrika f. af Ekenstam
Född
1801-09-22
Avliden
1854-06-09
Gravsatt
1854
Atterbom, Ernst Gabriel Amadeus
Född
1835-11-07
Avliden
1924-04-01
Gravsatt
1924
Atterbom, Augusta Viktoria f. Tigerschiöld
Född
1839-11-03
Avliden
1899-11-01
Gravsatt
1899
Atterbom, Ernst Ragnar Amadeus
Född
1921-01-16
Avliden
2001-04-24
Gravsatt
2001-06-26
Atterbom, Daniel Amadeus
Född
1959-11-12
Avliden
2016-06-04
Gravsatt
2016-08-10
Atterbom-Marcus, Hedvig Helena Matilda
Född
1875-07-10
Avliden
1911-04-19
Gravsatt
1911
Atterbom, Margareta Elisabet f. Nobelius
Född
1922-11-28
Avliden
2003-03-13
Gravsatt
2003-06-25
Atterbom, Ernst Gustaf Amadeus
Född
1864-06-06
Avliden
1885-02-21
Gravsatt
1885

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.