Andrae, Carl Göran

Född: 1930-04-23
Avliden: 2019-07-24
Gravsatt: 2019-10-01
Gamla kyrkogården avd 1
Kvarter: 52
Gravplats: 0067
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0152 0067
Gravrättstid: 1857-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nielsen, Maria Lovisa
Född
1852-08-25
Avliden
1857-09-09
Gravsatt
-
Nielsen, Henrik
Född
1815-07-26
Avliden
1864-05-03
Gravsatt
-
Nielsen, Fredrika f. Enblom
Född
1816-02-05
Avliden
1891-01-18
Gravsatt
-
Andrae, Ellen Fredrika f. Gustafsson
Född
1889-08-28
Avliden
1965-01-30
Gravsatt
1965-02-08
Gustafsson, Per Erik
Född
1848-12-04
Avliden
1931-11-06
Gravsatt
1931-11-11
Andrae, Tor
Född
1885
Avliden
1947
Gravsatt
1947-03-02
Gustafsson, Catharina Sofia f. Nielsen
Född
1854-07-26
Avliden
1928-08-28
Gravsatt
1929-01-03
Gustafsson, Erik Kristian
Född
1887-11-03
Avliden
1937-09
Gravsatt
1937-10
Gustafsson, Nils Erik
Född
1892-05-04
Avliden
1963-01-21
Gravsatt
1963-03-20
Andrae, Håkan
Född
1914-07-22
Avliden
2014-09-19
Gravsatt
2014-11-04
Andrae, Catharina Dagmar Elisabet
Född
1920-01-05
Avliden
2006-12-24
Gravsatt
2007-04-23

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 1

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.