Hägerström, Anders Axel

Född: 1868
Avliden: -
Gravsatt: 1939-07-14
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 19
Gravplats: 0377
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0219 0377
Gravrättstid: 1943-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hägerström, Ester Anna Amalia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-06-14
Hägerström, Ruth Charlotta Elisabet
Född
1901-02-23
Avliden
1970-09-12
Gravsatt
1970-11-18
Nyander, Anna Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1925-07-31
Nyander, Nils Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-03-16
Nyander, Nils Olof Johannes
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1933-04-08
Hwarvner, Maria Elisabet
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1958-10-10
Hwarfner, Nils Karl Adolf
Född
1915-10-18
Avliden
1982-09-18
Gravsatt
1982-09-29

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.