Lagercrantz, Carl Magnus

Född: 1917-11-23
Avliden: 2004-03-04
Gravsatt: 2004-07-26
Gamla kyrkogården avd 2
Kvarter: 19
Gravplats: 0385
Hemort: Göteborgs Annedal
Gravplatsnummer: 0219 0385
Gravrättstid: 1938-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lagercrantz, Ann
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1956-05-26
Lagercrantz, Carl Otto
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-01-19
Lagercrantz, Siri
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1944-04-26
Lagercrantz, Ulla Ulrika Elisabeth
Född
1918-09-01
Avliden
1998-10-27
Gravsatt
1999-06-10

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 2

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.