Tiselius, Arne Vilhelm Kaurin

Född: 1902-08-10
Avliden: 1971-10-29
Gravsatt: 1971-11-05
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 19
Gravplats: 1353
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0319 1353
Gravrättstid: 1957-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Tiselius, Hans
Född
-
Avliden
1906
Gravsatt
1961-11-04
Tiselius, Ingrid Margareta f. Dalén
Född
1905-12-22
Avliden
1986-10-03
Gravsatt
1986-10-21
Tiselius, Rosa Ludvika
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-09-25

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.