Siegbahn, Kai Manne Börje

Född: 1918-04-20
Avliden: 2007-07-20
Gravsatt: 2007-12-07
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 19
Gravplats: 5684
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0319 5684
Gravrättstid: 1975-01-01 - 2043-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Rhedin, Hedvig Elisabet f. Olsson
Född
1890-11-30
Avliden
1980-10-10
Gravsatt
1980-10-24
Rhedin, Erik Gustav
Född
1888-04-20
Avliden
1975-04-25
Gravsatt
1975-05-06
Siegbahn, Anna-Brita
Född
1921-04-13
Avliden
2017-11-03
Gravsatt
2018-11-22

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.