Lindberg, Erik Ludvig

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1960-07-27
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 23
Gravplats: 1988
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0323 1988
Gravrättstid: 1960-01-01 - 2031-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Lindberg, Hildur Viktoria
Född
1897-10-19
Avliden
1967-08-07
Gravsatt
1967-08-12
Lindberg, Kerstin
Född
1923-09-27
Avliden
2005-06-20
Gravsatt
2005-10-28
Lindberg, Erik Alvar Hilding
Född
1923-03-22
Avliden
2005-10-25
Gravsatt
2006-05-15

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.