Ossiannilsson, Karl Gustav

Född: 1875-07-30
Avliden: 1970-03-14
Gravsatt: 1970-05-11
Gamla kyrkogården avd 3
Kvarter: 26
Gravplats: 2088
Hemort: Rystads Förs
Gravplatsnummer: 0326 2088
Gravrättstid: 1961-01-01 - 2025-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Ossiannilsson, Naemi Sofia Mar.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-01-14
Ossiannilsson, Frej
Född
1908-12-08
Avliden
1995-03-06
Gravsatt
1995-11-07
Ossiannilsson, Astrid Ingegärd Hildur Elisabeth
Född
1916-10-20
Avliden
2000-01-26
Gravsatt
2000-11-14
Ossiannilsson, Marta Vivi Maria
Född
1914-08-22
Avliden
1999-02
Gravsatt
1999-03-05

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården avd 3

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.