Om Svenska Gravar

Svenska Gravar en specialiserad söktjänst för nationell sökning av gravsatta.

 

Svenska Gravar ger allmänhet och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

 

Förutom sökfunktionen finns det också möjlighet att se en kartbild i de fall då sådan finns på den aktuella kyrkogården.

 

Kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet kan ansluta sig till tjänsten och vår förhoppning är naturligtvis att den skall användas i så stor utsträckning att alla vill vara med och bidra med material från gravböckerna.

 

SvenskaGravar har utvecklats, driftas och förvaltas av Eniac Data AB. Företaget är idag den ledande leverantören av administrativa system till landets kyrkogårdsförvaltningar.

 

All information rörande gravplatser och gravsatta tillhandahålls och publiceras av respektive ansluten kyrkogårdsförvaltning. Eniac Data AB frånsäger sig därför allt ansvar gällande den publicerade informationen. Finner ni felaktigheter i publicerad information ber vi er vänligen kontakta berörd kyrkogårdsförvaltning.