Beställ gravskötsel

Mer info

Endast 1 års beställning kan göras. Planteringsavtal kan beställas som komplement till gravskötselavtal.

Grundskötsel
Planteringspaket
Vinterdekoration

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning kommer att använda sig av folkbokföringregistret för att ta fram din adress. Därför är det viktigt att ditt personnummer är rätt ifyllt.