Beställ gravskötsel

Mer info

Göteborgs begravningssamfällighet Gravrättsinnehavare är enligt lag skyldig att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick. Man kan sköta graven själv eller att överlåta skötsel att utföras av någon annan. Här bredvid listas de tjänster vi erbjuder för direkt beställning via Svenskagravar.se Beställ direkt eller kontakta gravskötselexpeditionen om du vill rådgöra med oss före beställning. Gravskötselexpeditionen svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment samt olika former av skötselavtal. Telefon: 031-731 80 80 knappval 1. Epost: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se Har du skyddad identitet ber vi dig kontakta Gravskötselexpeditionen.

Granrissmyckning

Göteborgs begravningssamfällighet kommer att använda sig av folkbokföringregistret för att ta fram din adress. Därför är det viktigt att ditt personnummer är rätt ifyllt.