Sökresultat

antal träffar: 2

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Mattsson, Arne Karl-G.
Född: 1919-12-02
Avliden: 1995-06-26
Gravsatt: 1995-07-26
Hemort: Värmdö
Norra begravningsplatsen
Minneslund
Norrköpings pastorat
Mattsson, Arne Ragnar
Född: 1919-10-02
Avliden: 1995-06-06
Gravsatt: 1995-07-06
Hemort: 05, kullerstad
Kullerstads skogskyrkogård
Minneslund