Sökresultat

antal träffar: 1

Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Uggla, Claes Augustin
Född: 1916-01-02
Avliden: 2000-02-07
Gravsatt: 2000-03-20
Skogskyrkogården
Minneslund
Resultat per förvaltning